brandsäkerhet

För att underlätta utrymning och förhindra uppkomst av brand är det absolut förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar och annan utrustning i portar och trapphus.

Nedan finns tips på hur man brandsäkrar sitt hem.

Det r inträffar i våra hem. För oss som bor i fladshus är det viktigt att vi hjälps åt för att våra hem ska bli mer säkra.

 

© Copyright BRF Tavasten1