sophantering

Föreningen har två sopskåp för hushållsavfall, ett utanför Elias Lönnrots Väg 9 och ett i hörnet Elias Lönnrots Väg/Ibsengatan. I varje skåp är ett av kärlen avsedda för matavfall då föreningen sopsorterar.

Påsar för matavfall finns att hämta i tvättstugan, Elias Lönnrots Väg 3.

Vi har inget grovsoprum, så för förpackningsmaterial såsom papper, kartong, plast, glas, metall, hänvisar vi till kommunens kärl på Björnsonsgatan, alldeles efter tunnelbanebron ner mot Råckstarondellen.

Två gånger per år, har vi städdag, då vi städar våra gemensamma ytor. Då finns också möjlighet att slänga grovsopor, dock ej kemikalier och bildäck.

För miljöfarligt avfall hänvisas till Mobila Miljöstationen. Tidtabell finns här:

© Copyright BRF Tavasten1